Νέα
Άρθρα για για την Εκπαίδευση & την Απασχόληση.

Πέρασαν σχεδόν τρεις δεκαετίες από τότε που η εισαγωγή στις στρατιωτικές σχολές γίνεται μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων του υπουργείου παιδείας και θρησκευμάτων.

Όλα αυτά τα χρόνια διατυπώνεται το ερώτημα αν ο θεσμός των πανελλήνιων γενικών εξετάσεων είναι ο κατάλληλος θεσμός για τις στρατιωτικές σχολές καθώς το «επάγγελμα» του στρατιωτικού έχει πολλές ιδιαιτερότητες και θα πρέπει οι υποψήφιοι να το επιλέγουν συνειδητά και να μην είναι αποτέλεσμα τυχαίων επιλογών.

Αξίζει να αναφερθεί ότι παλαιότερα το κάθε Γενικό Επιτελείο διενεργούσε γραπτές εξετάσεις για την είσοδο των υποψηφίων στις σχολές αξιωματικών και υπαξιωματικών. Όπως υποστηρίζεται από μια σημαντική μερίδα, κυρίως αποστράτων αξιωματικών, οι στρατιωτικές σχολές θα πρέπει να αποτελούν διακριτό επιστημονικό πεδίο έτσι ώστε οι υποψήφιοι να εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους με την κατά προτεραιότητα προτίμησή τους να σταδιοδρομήσουν στις ΕΔ.

Πως όμως καταγράφονται οι προτιμήσεις και οι επιλογές των νέων για την εισαγωγή τους στις στρατιωτικές σχολές μέσα από το μηχανογραφικό του Υπουργείου Παιδείας;

Στην παρούσα μελέτη δεν συμπεριλήφθηκαν οι σχολές ΣΣΑΣ και ΣΑΝ καθώς διαφοροποιούνται σημαντικά έναντι των άλλων σχολών, κυρίως σε ότι αφορά την ακαδημαϊκή εκπαίδευση.

Διαβάστε αναλυτικά στο σχετικό άρθρο εδώ