Νέα και άρθρα
Άρθρα για για την Εκπαίδευση & την Απασχόληση.

Αποτελέσματα Α΄ κατανομής θέσεων Ελλαδιτών φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα εισδοχής Α΄ κατανομής Ελλαδιτών υποψήφιων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Κράτηση θέσης από Νέους/ες Φοιτητές/ριες
Οι επιτυχόντες φοιτητές και φοιτήτριες θα πρέπει να κρατήσουν τη θέση τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.ucy.ac.cy/fmweb/greekcandidates επιλέγοντας το σύνδεσμο ‘Κράτηση Θέσης’, με τους ίδιους κωδικούς (username , password) που έχουν ήδη δημιουργήσει για την αίτηση της Α’ κατανομής, από την Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022 (9:00πμ) μέχρι και την Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022 (13:00).


Πανεπιστήμιο Κύπρου - Αποτελέσματα

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Αποτελέσματα