Νέα
Άρθρα για για την Εκπαίδευση & την Απασχόληση.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο νέος νόμος 4777/2021 για την Ελάχιστη Βάση εισαγωγής

τη πανεπιστημιακή αστυνομία και τις διαγραφές φοιτητών “Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις”.

Δείτε το ΦΕΚ

Δείτε τα σημαντικά σημεία του νόμου αναφορικά με τις Πανελλαδικές όπως τα επεξηγεί ο Δρ Ταουσάνης Χρήστος