Νέα και άρθρα
Άρθρα για για την Εκπαίδευση & την Απασχόληση.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η τη νέα απόφαση, με την αντιστοιχία των Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, για τις μετεγγραφές του ακαδημαϊκού έτους 2024-2025 (σ.σ. δεν αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα) , μετά από σχετική εισήγηση της ΕΘΑΑΕ.

Διάβασε το ΦΕΚ εδώ.

Τα Τμήματα με την ένδειξη (IM) έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία αναγνώρισης του 5-ετούς προγράμματος σπουδών ως Integrated Master και χορηγούν ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου.
Με βάσει τις αντιστοιχίες των τμημάτων δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να κάνουν αίτηση μετεγγραφής για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Επιπλέον οι φοιτητές 104 τμημάτων δεν θα έχουν τη δυνατότητα μετεγγραφής σε άλλο τμήμα, αφού τα τμήματά τους δεν έχουν αντιστοιχίες.

Πρόκειται για τα εξής τμήματα: