Νέα και άρθρα
Άρθρα για για την Εκπαίδευση & την Απασχόληση.

Μετονομασία Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών


Η Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μετονομάζεται σε Σχολή Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (23/11/2023)