Νέα και άρθρα
Άρθρα για για την Εκπαίδευση & την Απασχόληση.

Ένα καινούριο και σύγχρονο διεπιστημονικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Κυβερνοψυχολογία από το τμήμα Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ.

Το τμήμα ψυχολογίας του ΕΚΠΑ αφουγκραζόμενο τις σύγχρονες ανάγκες με την ανάδυση των σύγχρονων τεχνολογιών δημιούργησε ένα νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην ‘’Κυβερνοψυχολογία’’ με φεκ ίδρυσης τεύχος β, αρ. Φύλλου 1997, 20.4.22 και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Στον σύγχρονο κόσμο που αλλάζει και μεταβάλλεται συνεχώς και η τεχνολογία και το διαδίκτυο κατακλύζουν την καθημερινή ζωή των ανθρώπων καθώς το 62,2% του παγκόσμιου πληθυσμού χρησιμοποιεί το διαδίκτυο στην καθημερινότητα του, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη της διερεύνησης της ανθρώπινης συμπεριφοράς υπό το πρίσμα του ψηφιακού κόσμου.

H Κυβερνοψυχολογία (Cyberpsychology), αποτελεί έναν νέο αναδυόμενο και διεπιστημονικό κλάδο της εφαρμοσμένης ψυχολογίας. Το αντικείμενο της σχετίζεται με την μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς στον ψηφιακό κόσμο και την γενικότερη αλληλεπίδραση των ανθρώπων με τις σύγχρονες τεχνολογίες όπως το διαδίκτυο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την εικονική πραγματικότητα, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια αλλά και την τεχνητή νοημοσύνη. Κάποια ενδεικτικά πεδία που πραγματεύεται ο τομέας της κυβερνοψυχολογίας σχετίζονται με συμπεριφορές συνδεόμενες με τον εθισμό στην τεχνολογία, με τον διαδικτυακό εκφοβισμό αλλά και με την ανάλυση των επιδράσεων της τεχνολογίας στις αντιλήψεις των ατόμων είτε για τον εαυτό τους είτε για τον κόσμο.

Η εφαρμογή του τομέα της κυβερνοψυχολογίας βρίσκεται σε πολλούς τομείς και πέραν της ψυχολογίας όπως είναι η εκπαίδευση, ο υγειονομικός τομέας, το ανθρώπινο δυναμικό, η ασφάλεια κλπ. Επομένως η διεπιστημονική ταυτότητα του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού δίνει την δυνατότητα σε υποψήφιους και εκτός ψυχολογίας να γίνουν δεκτοί στο πρόγραμμα. Όπως αναφέρεται και στην προκήρυξη του μεταπτυχιακού γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Πληροφορικής, Ιατρικής, Παιδαγωγικών, Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σχολών και Θετικών Επιστημών.

Αξίζει να αναφερθούν και κάποια ενδεικτικά μαθήματα που θα διδαχθούν οι φοιτητές, σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών του προγράμματος όπως τα Σύγχρονα θέματα Κυβερνοψυχολογίας, Αναπτυξιακές Προκλήσεις στην Χρήση του Διαδικτύου, Εγκέφαλος και Συμπεριφορά στον Ψηφιακό Κόσμο, Παθολογική Χρήση του Διαδικτύου, Τεχνητή Νοημοσύνη, Ψηφιακές Μέθοδοι Έρευνας, Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση, Κυβερνοέγκλημα/Ασφάλεια στο Διαδίκτυο.

Το πρόγραμμα του μεταπτυχιακού ξεκινάει στο χειμερινό εξάμηνο του εκάστοτε έτους και διαρθρώνεται σε 3 εξάμηνα η ολοκλήρωση των οποίων αντιστοιχούν σε 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η λειτουργία του μεταπτυχιακού ξεκίνησε κατά το έτος 2022-2023 και την περίοδο αυτήν έως και την Παρασκευή 7 Ιουνίου είναι ανοιχτές οι αιτήσεις για την κάλυψη θέσεων φοίτησης για την περίοδο 2024-2025.

Σύνταξη: Θραμπουλίδη Ιωάννα, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας | EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας