Νέα και άρθρα
Άρθρα για για την Εκπαίδευση & την Απασχόληση.

Την πλήρη αντιστοίχιση του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων με Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής του οποίου οι απόφοιτοι εντάσσονται στην ειδικότητα Ηλεκτρονικού Μηχανικού (Π.Δ. 99/2018), εισηγήθηκε η αρμόδια επιτροπή του άρθρου 66 του Ν.4610/2019, στην από 25-06-2024 συνεδρίαση της.

Αναμένεται η έκδοση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης και η ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στο ΔΙΠΑΕ, ώστε οι απόφοιτοι του Τμήματος να έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) λαμβάνοντας τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα.

Παράλληλα, ολοκληρώνεται η διαδικασία Πιστοποίησης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος, από την Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης που ορίστηκε γι’ αυτό το σκοπό από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ). Η ολοκλήρωση της Πιστοποίησης θα επιτρέψει στο Τμήμα να προχωρήσει στη διαδικασία που οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (Integrated Master) για όλους τους απόφοιτους του πενταετούς ΠΠΣ του Τμήματος.

Πρόκειται για μια σημαντική ρύθμιση η οποία θα συμβάλει στην ολοκλήρωση της φυσιογνωμίας του Τμήματος και στην καθιέρωση του ως ένα από τα πλέον ανταγωνιστικά τμήματα στις ευρύτερες επιστημονικές περιοχές της Πληροφορικής και της Ηλεκτρονικής Μηχανικής.