Νέα και άρθρα
Άρθρα για για την Εκπαίδευση & την Απασχόληση.

Πλήρης αντιστοίχιση του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΛΜΕΠΑ με τα υπόλοιπα τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών των πολυτεχνικών σχολών της χώρας

Με ομόφωνη απόφασή της, την 5/6/204, η επταμελής Επιτροπή του άρθρου 66 του Ν.4610/2019, εισηγείται την πλήρη αντιστοίχιση του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΛΜΕΠΑ με τα υπόλοιπα Τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών των Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας. Οι φοιτητές του Τμήματος έχουν ως εκ τούτου τη δυνατότητα να εγγράφονται στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος και αποκτούν τα ίδια ακριβώς επαγγελματικά δικαιώματα με τους αποφοίτους Μηχανολόγους του ΕΜΠ, του Αριστοτελείου, της Πάτρας, της Δυτικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας

Υπενθυμίζεται ότι αντιστοιχία με τμήματα Πολυτεχνικής Σχολής ήδη έχουν λάβει 5 τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με ομόφωνη απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής .

Πρόκειται για τα τμήματα:

Ναυπηγών Μηχανικών,
Μηχανολόγων Μηχανικών,
Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής,
Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών,
Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών
Για το τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών ήδη έχει υπογραφεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Ως έναρξη ισχύος αντιστοίχισης ορίστηκε η 24η Ιουλίου 2020, ημερομηνία κατά την οποία αποφοίτησε ο πρώτος φοιτητής του εγκεκριμένου πενταετούς προγράμματος σπουδών, του τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ).