Νέα και άρθρα
Άρθρα για για την Εκπαίδευση & την Απασχόληση.

Ανοίγει η πλατφόρμα για αποτελέσματα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2022

Αστυνομικές Σχολές: Πίνακας υποψηφίων που κρίθηκαν ικανοί/ές 2022

Καθορισμός αριθμού εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023 στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών και έγκριση λειτουργίας για την εκπαιδευτική περίοδο 2022-2024, στις Σχολές Ξεναγών

Πρόγραμμα & Εξεταστικά κέντρα ειδικών μαθημάτων

Οργάνωση και τρόπος διεξαγωγής επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων μαθημάτων έτους 2022

Ειδικότητες παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή καταρτιζόμενων στα Δημόσια Ι.Ε.Κ.

Πολλά και νέα δεδομένα προκύπτουν από το νέο σχέδιο Νόμου

Δημοσιεύτηκε ο πίνακας ικανών υποψηφίων για τις Σχολές Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. μετά την ολοκλήρωση των ΠΚΕ