Νέα και άρθρα
Άρθρα για για την Εκπαίδευση & την Απασχόληση.

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι εγκύκλιοι για την υποβολή Μηχανογραφικού για εισαγωγή στα ΙΕΚ, των αποφοίτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι οι διαδικασίες για την υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου(Π.Μ.Δ.) έτους 2021

Ανακοινώνεται ότι, εκδόθηκε ο Πίνακας Δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις (Π.Κ.Ε.) του διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.

Δελτίο Τύπου ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής & μετεγγραφής σε ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ. – Π.ΕΠΑ.Λ.

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων υπενθυμίζεται ότι οι εξετάσεις των Eιδικών Μαθημάτων για τους υποψηφίους Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ),

Προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Διακριθέντες Κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.), οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο ΓΕ.Λ. έχουν διακριθεί:

Την επόμενη εβδομάδα ξεκινά και η φετινή διαδικασία των Πανελλήνιων υπό το άγχος βέβαια και του Covid19 για πολλούς υποψηφίους.

Οδηγίες για τη διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες