Νέα και άρθρα
Άρθρα για για την Εκπαίδευση & την Απασχόληση.

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών και σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών, της Πυροσβεστικής Ακαδημίας,

Καθορισμός αριθμού εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στη Σχολή Ανθυποπυραγών & Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους 2020-2021.

Ενημέρωση σχετικά με την εισαγωγή καταρτιζομένων στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. με την υποβολή παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου.

Ανακοινώθηκαν οι σχετικές ημερομηνίες για τις ΠΚΕ για όσους μαθητές ενδιαφέρονται να εισαχθούν και θα δηλώσουν τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών στο μηχανογραφικό τους ή επιθυμούν να υλοποιήσουν στη ΣΜΥ τις ΠΚΕ.

Σε πολύ συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο μόλις 3 ημερών (24-26/5) θα υλοποιηθούν οι κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές.

Διαγωνισμός για την κατάταξη ιδιωτών (ανδρών – γυναικών) στην Ελληνική Αστυνομία και εισαγωγή τους στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων, ως ακολούθως:

Ανακοινώθηκε και η φετινή προκήρυξη των πανελλαδικών για τις Στρατιωτικές Σχολές.

Το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει τον αριθμό των εισακτέων ανά Πανεπιστημιακή Σχολή/Τμήμα για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, καθώς και τους συντελεστές βάσει των οπoίων καθορίζεται η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής σε κάθε Πανεπιστημιακή Σχολή/Τμήμα.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει το πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων Γενικών Λυκείων και Επαγγελματικών Λυκείων 2021, όπως αυτό καθορίστηκε με σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις της Υπουργού Νίκης Κεραμέως.